تماس دفتر مرکزی
09355374660

گیت فـا

دنیای بدون مرز خدمات وب

سرور مجازی لیزوب هلند

 

سرورهای مجازی لیزوب هلند

RAM HDD CPU BW قیمت ثبت سفارش
ماهانه ۳ ماهه ۶ ماهه سالانه
۵۱۲ MB                
۱۰۲۴ MB                
۲۰۴۸ MB                
۴۰۹۶ MB                

* سرور اصلی در دیتاسنتر هتزنر هلند قرار دارد.