تماس دفتر مرکزی
09355374660

گیت فـا

دنیای بدون مرز خدمات وب

فعال شدن https در گیت فا

با سلام

فعال شدن https در گیت فا

فعال شدن https

فعال شدن https


با توجه به نیاز مبرم به استفاده از Https جهت حفظ امنیت کاربران گیت فا در هنگام ورود به صفحه کاربری خود
امروز https برای بخش کاربر فعال شد.
با تشکر